O jednostce
Ogólne
Regulamin
Struktura
Status
Zakres działania
Wykaz dróg
Mapa dróg
Wykaz mostów
Zima
Mapa sieci drogowej
Przetargi
Ogłoszenia
Zamówienia do 30000 Euro
Procedury
Komunikaty
Praca
Kontakt
   
Jesteś tutaj: Strona główna   >   Praca

Uwaga !!!
Znajdujesz się na archiwalnej stronie Powiatowego zarządu Dróg w Jaśle
.: Zapraszamy na nową stronę pod adresem:

www.pzd.powiat.jaslo.pl

.: Przetargi
Lp. Ogłoszenie przetargu Termin składania ofert
1
Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg.

28.02.2018
2
Dostawa piasku płukanego, mieszanki kruszywa łamanego i klińca sortowanego.

09.03.2018
3
Dostawa kostki brukowej, krawężnika betonowego i obrzeża chodnikowego

22.03.2018
4
Dostawa prefabrykatów.

28.03.2018
5
Dostawa kostki brukowej, krawężnika betonowego i obrzeża chodnikowego.

20.04.2018
6
Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych

30.04.2018
7
Roboty budowlane

25.05.2018
8
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło- Łajsce- Zręcin” w km 2+745 - 3+389 w Wolicy

08.06.2018
9
ODWODNIENIE KORONY DROGI POD BUDOWĘ CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH

20.06.2018
10
Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1832R Bączal - Skołyszyn w km 2+642 - 4+052

04.07.2018
11
ODWODNIENIE KORONY DROGI POD BUDOWĘ CHODNIKÓW W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH

11.07.2018
12
Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzetu służbowego PZD

18.07.2018
13
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 0+15 - 1+012

10.08.2018
14
Dostawę kostki brukowej i obrzeży chodnikowych w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+15 – 1+012”

10.08.2018
15
Dostawę piasku płukanego, mieszanki kruszywa łamanego w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w km 0+15 – 1+012”

10.08.2018

1
Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg.

13.01.2017
2
Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego PZD.

17.01.2017
3
Dostawa piasku, pospółki i mieszanki tłuczniowej.

20.03.2017
4
Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych.

11.04.2017
5
Dostawa materiałów sypkich do bieżacego utzymania dróg.

02.06.2017
6
Dostawa materiałów sypkich do bieżacego utzymania dróg.

14.06.2017
7
Remont drogi powiatowej Nr 1905R Kąty - Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała.

06.07.2017
8
Dostawa prefabrykatów w ramach zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr1313R Jasło - ul. Mickiewicza.

30.06.2017
9
Dostawa piasku płukanego i mieszanki tłuczniowej.

03.07.2017
10
Dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej.

05.07.2017
11
Dostawa prefabrykatów.

18.07.2017
12
Sprzedaż drzew na pniu rosnących w ciągu dróg powiatowych.

20.07.2017
13
Dostawa kostki brukowej, krawężnika i obrzeży betonowych.

28.07.2017
14
Dostawa prefabrykatów.

21.08.2017
15
Dostawa piasku płukanego, meszanki tłuczniowej i kruszywa naturalnego.

24.08.2017
16
Dostawa kostki brukowej, krawężników i obrzeży betonowych.

04.10.2017
17
Usługi związane z zimowym utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/18.

17.10.2017
18
Usługi związane z zimowym utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/18.

27.10.2017
19
Dostawa materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg.

14.11.2017
20
Dostawa materiałów do na budowę chodników.

30.11.2017
21
Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego PZD.

15.12.2017
22
Dostawa koparki kołowej jednonaczyniowej.

15.12.20171
Dostawa kostki brukowej, krawężnika i obrzeży betonowych.

05.05.2016
2
Przebudowa drogi powiatowej NR 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło.

15.06.2016
3
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/17.

21.10.2016
4
Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego PZD.

14.11.2016
5
Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego PZD.

19.12.20161
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.

16.04.2015
2
Odbudowa korony drogi powiatowej Nr 1907R Kąty – Myscowa – Krempna w miejscowości Myscowa.

11.09.2015
3
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych do 31.12.2015.

12.10.2015
4
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych od 01.01.2016

16.12.2015
5
Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego PZD.

18.12.2015