MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko
Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
     Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle Drukuj... 

Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle

Osoba publikująca: Katarzyna Szczeklik-Kardyś
Data publikacji: 2011-01-17

 Nazwa pozycji Data
Adam Kmiecik - Starosta Jasielski 2011-10-14
Franciszek Miśkowicz - członek zarządu Powiatu Jasielskiego 2011-01-17
Henryk Motkowicz - członek zarządu Powiatu Jasielskiego 2011-01-17
Jan Urban - członek zarządu Powiatu Jasielskiego 2011-01-28
Tadeusz Górczyk - członek zarządu Powiatu Jasielskiego 2011-01-31
Kręcisz Bogusław - Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Brągiel Jolanta - radna Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Dranka Zbigniew - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Gawlik-Feldo Dorota - radna Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Gorgosz Tadeusz - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Kmiecik Adam- radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Kozioł Józef- radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Lawera Stanisław- radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Lechowski Witold - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Misiołek Marta - radna Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Miśkowicz Franciszek - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Mlicki Stanisław - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Motkowicz Henryk - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Muzyka Jan - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Pawluś Adam - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Pers Grzegorz - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Rzońca Bogdan - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Sepioł Mariusz - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Stachurski Andrzej - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Urban Jan - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Woźniak Dorota - radna Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Zając Wojciech - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04
Żygłowicz Stanisław - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-02-04     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE