MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
     Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania Drukuj... 

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady  ich  udostępniania.

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ab@powiat.jaslo.pl

(013) 44 86 431

 •          Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
os@powiat.jaslo.pl

(013) 44 86 451

 •          Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi i terenów na których występują te ruchy

 

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
finanse@powiat.jaslo.pl

(013) 44 83 410

 •         Rejestr rachunków dochodów Starostwa Powiatowego w Jaśle z tytułu opłat geodezyjnych
 •         Rejestr umów i porozumień wywołujących skutki finansowe

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

geodezja@powiat.jaslo.pl
(013) 44 86 471

 •         Rejestr ewidencji gruntów i budynków,

 

WYDZIAŁ EDUKACJI
edu@powiat.jaslo.pl

(013) 44 86 404

 •        

 

WYDZIAŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
promocja@powiat.jaslo.pl

(013) 44 86 435

 •         Rejest stowarzyszeń
 •        
 •         Rejestr fundacji
 •         Rejestr ochotniczych straży pożarnych
 •         Rejestr uczniowskich klubów sportowych
 •         Rejestr społecznych opiekunów zabytków

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
komunikacja@powiat.jaslo.pl

(013) 44 86 455

 •         Ewidencja Kierowców
 •         Ewidencja Pojazd
 •         Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
 •         Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 •         Ewidencja instruktorów nauki jazdy
 •         Ewidencja projektów zatwierdzonych zmian organizacji ruchu

 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR
sekretarz@powiat.jaslo.pl

(013) 44 86 422

 •         Rejestr uchwał Zarządu Powiatu  w Jaśle
 •         Rejestr uchwał Rady Powiatu w Jaśle
 •         Dziennik strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jasielskiego
 •         Rejestr porozumień zawieranych przez Starostę Jasielskiego lub Powiat Jasielski
 •         Rejestr zarządzeń Starosty Jasielskiego
 •         Rejestr wniosków

 

SAMODZIELNIE STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
kontrola@powiat.jaslo.pl

(013) 44 86 407

 •        

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
prk@powiat.jaslo.pl

(013) 44 86 412

 •         Ewidencja udzielanych porad

 

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA:
Dane z ewidencji są udostępniane wg. zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej (na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej), z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.Osoba publikująca: Katarzyna Szczeklik-Kardyś
Data publikacji: 2012-08-29     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE