MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1608176 
Usunięto Struktura organizacyjna 249 
POWIAT JASIELSKI Dane teleadresowe 4983 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Dane teleadresowe 3226 
POWIAT JASIELSKI Statut Powiatu Jasielskiego 6414 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Podstawy prawne 4241 
POWIAT JASIELSKI Gminy Powiatu Jasielskiego 9809 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Statut 3031 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przedmiot działalności
POWIAT JASIELSKI Jednostki organizacyjne 9754 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Regulamin organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną 10 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Osoby sprawujące funkcje 5241 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Majątek zakładu 2702 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa - kwartalne sprawozdanie 1488 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Opłaty 3325 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Przyjmowanie i załatwianie spraw 4142 
POWIAT JASIELSKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 2482 
POWIAT JASIELSKI Strategia Rozwoju 2001 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ochrona Danych Osobowych
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Informacje nieudostępnione 2832 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Ogłoszenia 1932 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU Nabór na wolne stanowiska pracy 12 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU O BIP
POWIAT JASIELSKI Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020. 1492 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2004 rok 1857 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2005 rok. 1097 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2006 rok. 742 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2007 rok. 2612 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2008 rok. 1049 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2009 rok. 1523 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok. 1086 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok. 931 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok 720 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 r. 700 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 r. 462 
POWIAT JASIELSKI Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu w sprawie zmiany WIeloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskeigo na lata 2011-2020 915 
POWIAT JASIELSKI Szkoły Publiczne prowadzone przez inne organy 323 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 r. 65 
POWIAT JASIELSKI Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 r. 74 
POWIAT JASIELSKI Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Jasielskiego 80 
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 1670 
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu w Jaśle 1695 
WŁADZE POWIATU Starosta Jasielski 1523 
WŁADZE POWIATU Komisje Rady Powiatu 6606 
WŁADZE POWIATU Sesje Rady Powiatu 2606 
STAROSTWO POWIATOWE Struktura organizacyjna 16858 
STAROSTWO POWIATOWE Regulamin organizacyjny 4400 
STAROSTWO POWIATOWE Archiwum Zakładowe
PRAWO LOKALNE AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO 7559 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle IV kadencji 4167 
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Powiatu w Jaśle 22896 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2013 rok 1311 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2014 r. 1257 
PRAWO LOKALNE Zasady przyznawania stypendiów sportowych z budżetu Powiatu Jasielskiego 3337 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał Rady Powiatu w Jaśle V kadencji 2369 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 r. 1200 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2016 r. 729 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2017 r. 493 
PRAWO LOKALNE Budżet Powiatu Jasielskiego na 2018 r. 114 
OGŁOSZENIA Oferty sprzedaży, dzierżawy i najmu 36634 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2014 r. 13347 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2015 r. 12117 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2016 r. 8372 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2017 r. 8102 
OGŁOSZENIA Ogłoszenia o naborze 2018 r. 833 
PORADNIK KLIENTA WYDANIE PRAWA JAZDY 4210 
PORADNIK KLIENTA REJESTRACJA POJAZDU
PORADNIK KLIENTA Jak załatwić sprawę w urzędzie? 751 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2017 r. 2080 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2016 r. 3738 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2015 r. 3866 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2014 r. 4703 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. 5531 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2012 r. 4416 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2011 r. 3435 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2010 r. 5243 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2009 r. 6061 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 7709 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2007 r. 6056 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu 3676 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną 2508 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty. 2301 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej 1275 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej 1469 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1189 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 1521 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1127 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1394 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu 1563 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu 882 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu 1147 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu 2493 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu 1140 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku 891 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015 1505 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 1094 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 995 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 762 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko 1057 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu 1167 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty 768 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016 794 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 655 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 563 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji 536 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu 655 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017 676 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018 568 
     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE