MENU
POWIAT JASIELSKI
Dane teleadresowe
Statut Powiatu Jasielskiego
Gminy Powiatu Jasielskiego
Jednostki organizacyjne
Regionalna Izba Obrachunkowa - kwartalne sprawozdanie
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Strategia Rozwoju
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Jasielskiego na lata 2011 - 2020.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2004 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2005 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2006 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2007 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2008 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2009 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2012 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2013 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu w sprawie zmiany WIeloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskeigo na lata 2011-2020
Szkoły Publiczne prowadzone przez inne organy
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2015 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2016 r.
Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Jasielskiego
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    POWIAT JASIELSKI
 
Powiat Jasielski

powierzchnia: 831 km2
ludność: 115 729 mieszkańców (30 VI 2012 r. - GUS)
ilośc gmin: 10
siedziba władz powiatu: Miasto Jasło
gęstość zaludnienia: 139 osób/km2
 
     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE