MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko
Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 5319 
 


INFORMACJA


Oświadczenia majątkowe złożone przez Starostę Jasielskiego, Wicestarostę, Członków Zarządu Powiatu, Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.Do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie PDF, dostępnych do pobrania z naszego serwisu niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader.
Istnieje możliwość pobrania powyższego programu ze strony internetowej jego producenta www.adobe.com 
 Nazwa pozycji Data
Adam Kmiecik - Starosta Jasielski 2011-10-14
Franciszek Miśkowicz - Wicestarosta Jasieslski 2011-05-19
Tadeusz Górczyk - członek zarządu Powiatu Jasielskiego 2011-06-15
Jan Urban - członek zarządu Powiatu Jasielskiego 2011-06-15
Henryk Motkowicz - Członek Zarządu Powiatu 2011-06-15
Teresa Połeć - Skarbnik Powiatu 2011-05-19
Jadwiga Gunia - Sekretarz Powiatu 2011-06-01
Monika Czupa - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 2011-05-19
Anna Klinger - Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 2011-05-17
Ryszard Hebda - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2011-05-19
Andrzej Babiarz - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 2011-05-17
Tadeusz Garaś - Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2011-06-02
Piotr Zoła - Naczelnik Wydziału Edukacji 2011-06-02
Wojciech Piękoś - p.o. Naczelnika Wydziału Promocji i Spraw Społecznych 2011-05-19
Andrzej Papciak - Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji 2011-05-19
Tadeusz Walczyk - Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 2011-05-19
Łukasz Zabierowski - Starostwo Powiatowe - inspektor 2011-05-19
Stanisław Soczek - Starostwo Powiatowe w Jaśle - z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru i Nieruchomości 2011-07-06
Przemysław Majka - p.o. kierownika Refertu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów 2011-07-06
Regina Klimek - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle 2011-05-17
Jolanta Mercik - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle 2011-05-17
Justyna Bielamowicz - Starszy Inspektor Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle 2011-05-17
Ludomir Mastej - Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy 2011-05-17
Grzegorz Zięba - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jaśle 2011-05-19
Grażyna Leńczuk - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle 2011-05-19
Wacław Błasik - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 2011-05-19
Zbigniew Waszkiel - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 2011-05-19
Agnieszka Dybaś - Kierownik Referatu Rejestracji, Ewidencji i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2011-05-20
Elżbieta Motkowicz - p.o. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 2011-05-20
Renata Pięta - Dyrektor Domu Dziecka w Wolicy 2011-05-20
Robert Niemiec - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 2011-05-20
Renata Skórka - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle 2011-05-20
Teresa Stój - Dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Jaśle 2011-05-20
Mariusz Pochroń - Zespół Szkół nr 3 w Jaśle - dyrektor 2011-06-01
Elżbieta Mróz-Kosiba - Kierownik Referatu Szkoleń 2011-06-01
Alina Urbańska - Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle - Inspektor Powiatowy 2011-06-01
Tadeusz ŁOKAJ - Nadleśnictwo Dukla 2011-06-01
Karol Adamski - p.o. Dyrektora - Dom Pomocy Społecznej w Foluszu 2011-06-01
Antoni Salacha - Dyrektor Zespołu Szkół w Kołaczycach 2011-06-01
Piotr Kosiba - Kierownik referatu Organizacyjno - Administracyjnego i Kard - Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle 2011-06-01
Bogusław Adamski - Starostwo Powiatowe w Jaśle - Geolog Powiatowy 2011-06-01
Dariusz Uliasz - Dyrektor Powiatowego Urządu Pracy w Jaśle 2011-06-01
Jan Krukar - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle 2011-06-02
Beata Rak - Centrum Pomocy Rodzinie - dyrektor 2011-06-02
Kręcisz Bogusław - Przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-03
Brągiel Jolanta - radna Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-03
Dranka Zbigniew - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-03
Gawlik-Feldo Dorota - radna Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-03
Gorgosz Tadeusz - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-03
Kmiecik Adam- radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-03
Kozioł Józef- radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-03
Lawera Stanisław- radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Lechowski Witold - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Misiołek Marta - radna Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Miśkowicz Franciszek - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Mlicki Stanisław - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Motkowicz Henryk - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Muzyka Jan - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Pawluś Adam - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Pers Grzegorz - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Rzońca Bogdan - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Sepioł Mariusz - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Stachurski Andrzej - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Urban Jan - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Woźniak Dorota - radna Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Zając Wojciech - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Żygłowicz Stanisław - radny Rady Powiatu Jasielskiego 2011-06-06
Jerzy Chlost - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle 2011-06-13
Rafał Gużkowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu 2011-06-13
Anna Betlej - Starostwo Powiatowe - inspektor 2011-06-13
Monika Gorczyca - Starostwo Powiatowe - inspektor 2011-06-15
Marta Mazurek - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle 2011-06-15
Dorota Czernecka - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle 2011-06-15
Ewa Różycka - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 2011-06-15
Zbigniew Betlej - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 2011-06-15
Andrzej Kochmański - Nadleśniczy Nadleśnictwo Kołaczyce 2011-06-15
Anna Hawliczek - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2011-06-15
Barbara Wierdak-Cyboroń - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Żmigrodzie - P.O. Dyrektor 2011-07-06     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE