MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko
Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu
Liczba odwiedzin kategorii: 3696 
 
Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu
 
 Nazwa pozycji Data
Adam Kmiecik - Starosta Jasielski 2011-10-14
Tadeusz Gorgosz - Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-26
Zdzisław Dubis - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Rafał Papciak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Ryszard Bal - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Dorota Gawlik-Feldo - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Justyna Gorczyca - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Tadeusz Górczyk - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Stanisław Kosiek - Rady Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Józef Kozioł - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Witold Lechowski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Henryk Motkowicz - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Jan Muzyka - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Jan Piątek - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Anna Nigborowicz - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Kazimierz Sanokowski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Mariusz Sepioł - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Robert Snoch - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Stanisław Spólnik - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Andrzej Stachurski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Jan Urban - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Dorota Woźniak - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Stanisław Żygłowicz - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-10-18
Adam Pawluś - Etatowy Członek Zarządu 2011-01-13     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE