MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko
Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 6083 
 


INFORMACJA


Oświadczenia majątkowe złożone przez Starostę Jasielskiego, Wicestarostę, Członków Zarządu Powiatu, Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.Do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie PDF, dostępnych do pobrania z naszego serwisu niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader.
Istnieje możliwość pobrania powyższego programu ze strony internetowej jego producenta www.adobe.com 
 Nazwa pozycji Data
Adam Kmiecik - Starosta Jasielski 2010-06-10
Witold Lechowski - Wicestarosta Jasielski 2010-06-10
Adam Pawluś - Etatowy Członek Zarządu Powiatu 2010-06-10
Jan Muzyka - Członek Zarządu Powiatu 2010-06-10
Henryk Motkowicz - Członek Zarządu Powiatu 2010-06-10
Teresa Połeć - Skarbnik Powiatu 2010-06-10
Jadwiga Gunia - Sekretarz Powiatu 2010-06-10
Alicja Zając - Przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Zdzisław Dubis - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Rafał Papciak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Ryszard Bal - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Dorota Gawlik-Feldo - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Justyna Gorczyca - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Tadeusz Gorgosz - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Tadeusz Górczyk - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Stanisław Kosiek - Rady Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Józef Kozioł - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Witold Lechowski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Henryk Motkowicz - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Jan Muzyka - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Jan Piątek - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Anna Nigborowicz - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Kazimierz Sanokowski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Mariusz Sepioł - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Robert Snoch - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Stanisław Spólnik - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Andrzej Stachurski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Jan Urban - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Dorota Woźniak - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Stanisław Żygłowicz - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010-06-10
Zbigniew Betlej - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 2010-06-10
Elżbieta Motkowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 2010-06-10
Dariusz Uliasz - Dyrektor Powiatowego Urządu Pracy w Jaśle 2010-06-10
Anna Hawliczek - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2010-06-10
Beata Rak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle 2010-06-10
Grażyna Leńczuk - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle 2010-06-10
Rafał Gużkowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu 2010-06-10
Renata Pięta - Dyrektor Domu Dziecka w Wolicy 2010-06-10
Andrzej Kochmański - Nadleśniczy Nadleśnictwo Kołaczyce 2010-06-10
Jan Krukar - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle 2010-06-10
Teresa Stój - Dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Jaśle 2010-06-10
Marta Mazurek - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle 2010-06-10
Jerzy Chlost - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle 2010-06-10
Jolanta Mercik - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle 2010-06-10
Zbigniew Waszkiel - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 2010-06-10
Wacław Błasik - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 2010-06-10
Grzegorz Zięba - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jaśle 2010-06-10
Marek Stęgowski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 2010-06-11
Renata Skórka - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle 2010-06-10
Robert Niemiec - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 2010-06-10
Dorota Czernecka - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle 2010-06-10
Antoni Salacha - Dyrektor Zespołu Szkół w Kołaczycach 2010-06-10
Ewa Różycka - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 2010-06-10
Ludomir Mastej - Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy 2010-06-10
Wojciech Piękoś - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2010-06-11
Andrzej Papciak - Z-ca Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych 2010-06-11
Tadeusz Garaś - Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2010-06-11
Stanisław Soczek - Starostwo Powiatowe w Jaśle - z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru i Nieruchomości 2010-06-11
Przemysław Majka - p.o. kierownika Refertu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów 2010-06-11
Ryszard Hebda - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2010-06-11
Monika Czupa - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 2010-06-11
Anna Klinger - Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 2010-06-11
Andrzej Babiarz - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 2010-06-11
Tadeusz Walczyk - Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 2010-06-11
Regina Klimek - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle 2010-06-11
Bogusław Adamski - Starostwo Powiatowe w Jaśle - Geolog Powiatowy 2010-06-11
Łukasz Zabierowski - Starostwo Powiatowe - inspektor 2010-06-11
Alina Urbańska - Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle - Inspektor Powiatowy 2010-06-11
Agnieszka Dybaś - Kierownik Referatu Rejestracji, Ewidencji i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2010-06-11
Piotr Kosiba - Naczelnik Wydziału Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2010-06-11
Piotr Kosiba - Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego i Kadr 2010-07-05
Elżbieta Mróz-Kosiba - Naczelnik Wydziału Rejestracji, Ewidencji i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2010-06-11
Justyna Bielamowicz - Starszy Inspektor Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle 2010-06-11
Tadeusz ŁOKAJ - Nadleśnictwo Dukla 2010-06-16
Joanna Szyszka - Pośrednik Pracy I stopnia 2010-07-09
Mariusz Pochroń - Zespół Szkół nr 3 w Jaśle - dyrektor 2010-09-29     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE