MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko
Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 7753 
 


INFORMACJA


Oświadczenia majątkowe złożone przez Starostę Jasielskiego, Wicestarostę, Członków Zarządu Powiatu, Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.Do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie PDF, dostępnych do pobrania z naszego serwisu niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader.
Istnieje możliwość pobrania powyższego programu ze strony internetowej jego producenta www.adobe.com 
 Nazwa pozycji Data
Adam Kmiecik - Starosta Jasielski 2009-05-08
Witold Lechowski - Wicestarosta Jasielski 2009-05-08
Adam Pawluś - Etatowy Członek Zarządu Powiatu 2009-05-08
Jan Muzyka - Członek Zarządu Powiatu 2009-05-08
Stanisław Żygłowicz - Członek Zarządu Powiatu 2009-05-08
Teresa Połeć - Skarbnik Powiatu 2009-05-08
Jadwiga Gunia - Sekretarz Powiatu 2009-05-08
Alicja Zając - Przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Zdzisław Dubis - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Rafał Papciak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Ryszard Bal - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Dorota Gawlik-Feldo - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Justyna Gorczyca - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Tadeusz Gorgosz - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Tadeusz Górczyk - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Stanisław Kosiek - Rady Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Józef Kozioł - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Witold Lechowski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Henryk Motkowicz - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Jan Muzyka - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Jan Piątek - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Anna Nigborowicz - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Kazimierz Sanokowski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Mariusz Sepioł - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Robert Snoch - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Stanisław Spólnik - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Andrzej Stachurski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Jan Urban - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Dorota Woźniak - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Stanisław Żygłowicz - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2009-06-01
Zbigniew Betlej - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 2009-05-11
Elżbieta Motkowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 2009-05-11
Dariusz Uliasz - Dyrektor Powiatowego Urządu Pracy w Jaśle 2009-05-11
Anna Hawliczek - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2009-05-11
Beata Rak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle 2009-05-12
Grażyna Leńczuk - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle 2009-05-13
Rafał Gużkowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu 2009-05-13
Renata Pięta - Dyrektor Domu Dziecka w Wolicy 2009-05-13
Andrzej Kochmański - Nadleśniczy Nadleśnictwo Kołaczyce 2009-05-13
Jan Krukar - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle 2009-05-13
Teresa Stój - Dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Jaśle 2009-05-13
Marta Mazurek - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle 2009-05-13
Jerzy Chlost - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle 2009-05-13
Jolanta Mercik - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle 2009-05-13
Zbigniew Waszkiel - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 2009-05-13
Wacław Błasik - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 2009-05-13
Jacek Książek - p.o. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 2009-05-14
Renata Skórka - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle 2009-05-14
Marek Stęgowski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 2009-05-14
Robert Niemiec - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 2009-05-14
Dorota Czernecka - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle 2009-05-14
Antoni Salacha - Dyrektor Zespołu Szkół w Kołaczycach 2009-05-14
Ewa Różycka - p. o. Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 2009-05-14
Ludomir Mastej - Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy 2009-05-14
Wojciech Piękoś - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2009-05-14
Andrzej Papciak - Z-ca Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych 2009-05-14
Tadeusz Garaś - Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2009-05-14
Anna Puc - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2009-01-20
Ryszard Hebda - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2009-05-14
Monika Czupa - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 2009-05-14
Anna Klinger - Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 2009-05-14
Andrzej Babiarz - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 2009-05-14
Tadeusz Walczyk - Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 2009-05-14
Regina Klimek - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle 2009-05-15
Elżbieta Mróz-Kosiba - Naczelnik Wydziału Rejestracji, Ewidencji i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2009-05-15
Piotr Kosiba - Naczelnik Wydziału Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2009-05-15
Agnieszka Dybaś - Kierownik Referatu Rejestracji, Ewidencji i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2009-05-15
Justyna Bielamowicz - Starszy Inspektor Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle 2009-05-15
Alina Urbańska - Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle - Inspektor Powiatowy 2009-05-15
Bogusław Adamski - Starostwo Powiatowe w Jaśle - Geolog Powiatowy 2009-05-15
Stanisław Soczek - Starostwo Powiatowe w Jaśle - z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru i Nieruchomości 2009-05-15
Tadeusz Łokaj - nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla 2009-05-20
Grzegorz Zięba - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jaśle 2009-05-20
Łukasz Zabierowski - Starostwo Powiatowe - inspektor 2009-06-25     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE