MENU
POWIAT JASIELSKI
WŁADZE POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
OGŁOSZENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PORADNIK KLIENTA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za 2017 r.
Oświadczenia majątkowe za 2016 r.
Oświadczenia majątkowe za 2015 r.
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe za 2013 r.
Oświadczenia majątkowe za 2012 r.
Oświadczenia majątkowe za 2011 r.
Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
Oświadczenie majątkowe 2010 - koniec III kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2011 - na początek IV kadencji Rady Powiatu w Jaśle
Oświadczenie majątkowe 2011 - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz oświadczenia składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenie majątkowe - 2012 r. - składane w związku z objęciem stanowiska
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - osoby, którym cofnięto upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
Oświadczenie majątkowe - 2013 r. - osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. - składane w związku z zakończeniem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2013 r. składane w związku z powołaniem na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z cofnięciem upoważnienia wdawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2014 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - koniec IV kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2014 - początek V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe 2015 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe Radnych złożone w trakcie V kadencji 2015 roku
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenia majątkowe - 2015 r. - składane w związku z wyborem na stanowisko
Oświadczenia majątkowe 2016 - V kadencji Rady Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z upływem kadencji kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu
Oświadczenia majątkowe - 2016 r. - składane w związku z odwołaniem z funkcji
Oświadczenie majątkowe 2016 - początek kadencji Zarządu Powiatu
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE
Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz sposoby i zasady ich udostępniania
Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw oraz skarg i wniosków
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Informacja na temat sposobu przyjmowania i rozpatrywania skarg w Starostwie Powiatowym w Jaśle
REDAKCJA
Ochrona środowiska - pozwolenia zintegrowane
MAPA OSUWISK
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
Liczba odwiedzin kategorii: 6129 
 


INFORMACJA


Oświadczenia majątkowe złożone przez Starostę Jasielskiego, Wicestarostę, Członków Zarządu Powiatu, Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osoby wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.Do przeglądania dokumentów zapisanych w formacie PDF, dostępnych do pobrania z naszego serwisu niezbędny jest bezpłatny program AcrobatReader.
Istnieje możliwość pobrania powyższego programu ze strony internetowej jego producenta www.adobe.com 
 Nazwa pozycji Data
Adam Kmiecik - Starosta Jasielski 2008-05-15
Witold Lechowski - Wicestarosta Jasielski 2008-05-15
Adam Pawluś - Etatowy Członek Zarządu Powiatu 2008-05-15
Jan Muzyka - Członek Zarządu Powiatu 2008-05-15
Stanisław Żygłowicz - Członek Zarządu Powiatu 2008-05-15
Teresa Połeć - Skarbnik Powiatu 2008-05-15
Jadwiga Gunia - Sekretarz Powiatu 2008-05-16
Alicja Zając - Przewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-27
Zdzisław Dubis - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-27
Rafał Papciak - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-27
Ryszard Bal - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-27
Dorota Gawlik-Feldo - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-28
Justyna Gorczyca - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-28
Tadeusz Gorgosz - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-28
Tadeusz Górczyk - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-28
Stanisław Kosiek - Rady Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-28
Witold Lechowski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-06-02
Józef Kozioł - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-28
Henryk Motkowicz - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-28
Anna Nigborowicz - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-28
Jan Muzyka - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-06-02
Jan Piątek - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-05-28
Kazimierz Sanokowski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-06-02
Mariusz Sepioł - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-06-02
Robert Snoch - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-06-02
Stanisław Spólnik - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-06-02
Andrzej Stachurski - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-06-02
Jan Urban - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-06-02
Dorota Woźniak - Radna Rady Powiatu w Jaśle 2008-06-02
Stanisław Żygłowicz - Radny Rady Powiatu w Jaśle 2008-06-02
Zbigniew Betlej - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 2008-06-02
Elżbieta Motkowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle 2008-06-25
Dariusz Uliasz - Dyrektor Powiatowego Urządu Pracy w Jaśle 2008-06-02
Anna Hawliczek - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2008-06-02
Beata Rak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle 2008-06-02
Wanda Bemben - po. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle 2008-06-25
Grażyna Leńczuk - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle 2008-06-02
Rafał Gużkowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu 2008-06-02
Renata Pięta - Dyrektor Domu Dziecka w Wolicy 2008-06-02
Renata Data - Dyrektor Placówki Rodzinnej w Gliniczku 2008-06-02
Andrzej Kochmański - Nadleśniczy Nadleśnictwo Kołaczyce 2008-06-02
Andrzej Gajecki - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle 2008-06-25
Teresa Stój - Dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Jaśle 2008-06-25
Marta Mazurek - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle 2008-06-25
Jerzy Chlost - Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle 2008-06-25
Jolanta Mercik - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle 2008-06-25
Zbigniew Waszkiel - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 2008-06-25
Roman Lorens - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 2008-06-25
Grzegorz Zięba - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jaśle 2008-06-25
Wacław Błasik - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Jaśle 2008-06-25
Marek Stęgowski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle 2008-06-25
Robert Niemiec - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 2008-06-25
Dorota Czernecka - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle 2008-06-25
Antoni Salacha - Dyrektor Zespołu Szkół w Kołaczycach 2008-06-25
Władysław Mroczka - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 2008-06-25
Ludomir Mastej - Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy 2008-06-25
Wojciech Piękoś - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2008-06-25
Andrzej Papciak - Z-ca Naczelnika Edukacji i Spraw Społecznych 2008-06-25
Tadeusz Garaś - Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2008-06-25
Anna Puc-Brożyna - Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości 2008-06-25
Ryszard Hebda - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2008-06-25
Monika Czupa - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 2008-06-25
Anna Klinger - Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 2008-06-25
Andrzej Babiarz - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 2008-06-25
Tadeusz Walczyk - Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży 2008-06-25
Regina Klimek - Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaśle 2008-06-25
Elżbieta Mróz-Kosiba - Naczelnik Wydziału Rejestracji, Ewidencji i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2008-06-25
Piotr Kosiba - Naczelnik Wydziału Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2008-07-17
Agnieszka Dybaś - Kierownik Referatu Rejestracji, Ewidencji i Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle 2008-07-18
Ewa Różycka - p. o. Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 2008-09-09
Władysław Mroczka - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 2008-09-09
Grzegorz Zięba - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jaśle 2008-09-19
Wacław Błasik - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Jaśle 2008-09-19
Robert Niemiec - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle 2008-09-29
Ludomir Mastej - Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy 2008-09-29
Ewa Rózycka - Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie 2008-09-29
Teresa Stój - Dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Jaśle 2008-09-29
Jolanta Mercik - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jaśle 2008-09-29
Andrzej Gajecki - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle 2008-09-29
Jacek Książek - p.o. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle 2008-09-29
Jan Krukar - p.o. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle 2008-09-29
Justyna Bielamowicz - Starszy Inspektor Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle 2008-12-29     
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W FOLUSZU
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W JAŚLE